Cursus professionals

Werken in liefde

“van waaruit werk je, handel je en volg je ambities”

In de drie woorden werken in liefde ligt een omvattendheid, die nooit in èèn cursus onder te brengen valt. Toch is het mogelijk een dieper begrip te verkrijgen en de verbinding te leggen met de bron van liefde, die je net zo goed God of Kracht of Werkelijkheid, Essentie of Zelf kunt noemen. Het is de zingeving van je bestaan en je functioneren in deze wereld.

De cursus bestaat uit twee wederkerige onderdelen:

1. Het proces van bewustwording van universele wetten en hoe dit bij jou persoonlijk uitwerkt; het leer en procesgedeelte.

2. Het onderzoek, waarin vanuit de inspiratie van het bewustwordingproces concrete en praktisch uitvoerbare verbindingen worden gelegd met het werkgebied.

Werk en studieaspecten daarin zijn:

Conceptueel

Mede aan de hand van de lezingen van Padwerk het bewustzijn te openen voor de aard van de werkelijkheid en schepping.

• Bewustwording van universele wetten en de werking ervan in de dagelijkse praktijk.

• Deze universele wetten zijn de grondslagen van de werkelijkheid. In het doorzien van oorzaak en gevolg in je leven wordt je diepgaand bewust van je eigen scheppende vermogens. Het gehele psychologische proces waar we als mens doorheen gaan van kind tot volwassene, inclusief de pijnlijke traumatische ervaringen, vloeit voort uit de wet van oorzaak en gevolg.

Proces

Dit vindt plaats door middel van interactie, oefeningen, “proceswerk”, creatieve middelen en meditatie. Het omvat de verschillende niveaus: het fysieke, emotionele, mentale en spirituele.

• Het helder en inzichtelijk maken van de uitwerking van universele wetten in jezelf en in de interactie met je omgeving door middel van onderzoek en het openen van je vermogen te voelen.

• Het doorzien van illusies en het zichtbaar maken en onthullen van persoonlijke misvattingen en fouten.

• Begrip vormen van de lagen in je persoonlijkheid en kontakt leggen met het ware zelf achter de persoonlijkheid – zicht krijgen op het existentiële innerlijke konflikt tussen “strijdende polen” en tussen “persoonlijkheid en ware zelf (essentie)”.

• Het ervaren van oorzaak en gevolg; c.q. hoe voornoemde innerlijk conflicten destructief doorwerken en tot uitdrukking komen in de dagelijkse praktijk in de vorm van obstructies en angsten. Eveneens hoe positieve manifestaties tot stand komen vanuit constructieve intenties en visualisaties.

• Het leven vanuit waarheid in het durven zien van blokkerende beelden en onwaarachtige innerlijke conclusies, o.a. uit de kindertijd. Daaraan gepaard een bereidheid te ontwikkelen onaangename of pijnlijke gevoelens te accepteren zoals ze er zijn.

• Hoe zo verbinding gelegd kan worden met de essentie, zowel van de verdwaalde of vervormde aspecten in je zelf, als wel met de pure essentie voorbij je persoonlijkheid, de rijke bron van al je vermogens. Het openen van hart en intuïtie.

Zelfwerk

• Zelfonderzoek plegen middels opdrachten en vanuit eigen motivatie het geleerde toepassen, alleen en/of in kleine groepen.

• Vanuit een dieper begrip in jezelf en het groeiend openstaan voor essentie volgt het ontwikkelen van uitdrukking en vormgeving in praktische zin om het proces te doen aansluiten bij je leven en het werkterrein. Dit gebeurt o.a. in de vorm van het geven van een presentatie aan het einde van de cursus en via tussentijdse evaluatie momenten.

In andere woorden: het is de bedoeling van deze cursus niet alleen kennis en ervaring op te doen, maar ook te komen tot een praktische aanpak, toe te passen op jouw specifieke werkgebied en leven.

Praktisch:

Deze cursus vindt in principe plaats over een periode van twee maal een jaar; maandelijks een hele dag, van 10.00 tot 18.00, behalve in juli en augustus. De kosten zullen we middels onderhandeling vastleggen. Ook kunnen we nog het ritme en duur van de bijeenkomsten aanpassen.