Broederschap & Zusterschap

Intensieve Padwerkgroep: “Broederschap en Zusterschap”

Een intensieve door-de-weekse groep, geleid door Josine Foreman.

Dit is een doorgaande groep, die ik al jaren met plezier aanbied.
Het is een steeds terugkerende inspiratieplek in je dagelijks leven, waarin je je ervaringen, zowel innerlijke als uiterlijke, leert zien als je eigen scheppingen. Je krijgt steeds meer inzicht in je (kind)patronen en de werkelijke verlangens die daarin verborgen zijn. Vooral het onderling contact en herkenning wordt als erg dierbaar ervaren door de groepsleden. De groep heeft een kleine opzet (4 tot 6 deelnemers) waardoor intensief persoonlijk werk mogelijk wordt. Naast het werken met de lezingen gebruiken we ook andere inspiratiebronnen.
Vanaf lente 2009 is instap mogelijk.

Donderdag/Vrijdag eens in de 2 a 3 weken. Tijden van 10.30 tot 13.30, of 12.30 tot 15.30 uur. (Als de groep eenmaal gestart is kunnen we gezamenlijk de voor ieder best passende tijd afspreken)
Kosten 40 euro tot 75 euro, inkomstenafhankelijk.

De vrijdaggroep zoals hier aangekondigd is een parallelopzet van een groep die al jaren op woensdag/dinsdagochtend eens in de 3 weken samenkomt van 9.00 – 12.00 uur. Op dit moment is het een mannengroep. Vrouwen zijn van harte welkom. Er is instroom mogelijk.

Mail josinef@planet.nl of bel me bij belangstelling of vragen: Josine Foreman, 0487-595788